Te veel ideeën
&
te weinig tijd?

Daar is een oplossing voor!

Uw vraag

  • Zoekt u een projectmanager op het gebied van organisatieontwikkeling, in crisissituaties of praktische uitvoering?
  • Belanden goede ideeën vaak op een zijspoor door gebrek aan focus en tijd?
  • Verzanden projecten nadat ze enthousiast zijn gestart?
  • Stapelen de administratieve achterstanden zich op?
  • Heeft u nu een oplossing nodig die uw medewerkers niet kunnen bedenken?
  • Worden klachten wel opgelost, maar kijkt niemand naar de oorzaak?

Mijn aanbod

  • Graag denk en werk ik mee aan het opsporen, analyseren en oplossen van knelpunten op administratief en organisatorisch gebied
  • Ik werk doelgericht, ben pragmatisch en gewend te roeien met de riemen die er zijn
  • De afgelopen jaren heb ik opdrachten uitgevoerd in diverse branches zoals industrie, zorg en gemeenten
  • Voor meer informatie over mijn opdrachten: kijk op portfolio of check mijn LinkedIn profiel met aanbevelingen